Waarom online bpm aangifte doen?

Waarom online bpm aangifte doen?

ONLINE BPM AANGIFTE

Als je in Nederland een auto koopt, doet de importeur de BPM aangifte voor je. Pas als de BPM aangifte is betaald, krijg je het kenteken van het RDW. Je kunt vanaf dit moment het voertuig gebruiken voor de Nederlandse openbare wegen. Echter, zijn er ook momenten waarop je zelf de BPM aangifte moet doen. Zo kan het zijn dat je een auto in het buitenland koopt en deze in Nederland wilt importeren. Voor het krijgen van de Nederlandse kentekens, moet er een BPM aangifte worden gedaan. Het doen van een BPM aangifte kan moeilijk zijn en daarom kun je hier ook hulp voor inschakelen. Er kunnen namelijk fouten gemaakt worden en dit kan nadelige gevolgen hebben. Daarom is het verstandig om dit over te laten aan een specialist, die hier meer verstand over heeft. Wat is een BPM aangifte en hoe doe je online bpm aangifte? In dit artikel gaan we hier uitgebreid op in, zodat je er meer over te weten komt.

Wat is een BPM aangifte

De term BPM zie je niet vaak voorbij komen en dat komt doordat niet veel mensen zelf BPM aangifte hoeven te doen. BPM staat voor belasting van motorrijwielen en personenauto’s. Het is een belasting die je eenmalig betaalt voor een personenauto of een motor. De belastingdienst berekent de BPM voor een voertuig aan de hand van de CO2-uitstoot. Voor een personenauto is dit vaak een percentage van de catalogusprijs. Echter, vallen hier ook de opties onder, zoals de accessoires en meerkosten van een bijzondere uitvoering. Als het voertuig zuinig is en helemaal geen CO2-uitstoot heeft, hoef je ook helemaal niets te betalen. Bij een BPM aangifte online geef je de personenauto aan bij de belastingdienst, zodat je een Nederlands kenteken krijgt.

Online BPM aangifte doen

Je kunt een BPM aangifte op papier doen, maar voor de meeste gevallen is dit niet nodig. Er zijn uitzonderingen waarin je juist op papier de aangifte moet doen. Zo geldt dit voor ondernemers, maar ook voor auto’s die nog niet gekeurd zijn. Voor de meeste personen is het mogelijk om online een BPM aangifte te doen. Je kunt dit eenvoudig doen via de website van de belastingdienst, maar hier heb je wel bepaalde dingen voor nodig. Je hebt ten eerste een DigiD nodig, maar ook een voertuigidentificatienummer en de netto catalogusprijs. Vul alle informatie correct in bij de aangifte, zodat er geen misstanden kunnen ontstaan.

belegg